Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Naturvårdens svaga länkar

De Jong, Johnny; Ebenhard, Torbjörn; Almstedt Jansson, Malin

Published in

CBM:s skriftserie
2011, number: 48, pages: 332-349 Title: Naturvårdskedjan - för en effektiv naturvård
ISBN: 978-91-89232-60-0
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, SLU