Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article1993Peer reviewed

Faktorer som påverkar utbredningen av Skånes ädellövskogsflora

Brunet, J; Andersson, P-A; Weimarck, G

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
1993, Volume: 87, number: 4, pages: 177-186

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Ecology
  Botany

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/40381