Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Retardering utan kemikalier

Bergstrand, Karl-Johan; Schüssler, Hartmut K.

Abstract

Inom krukväxtodlingen har man länge strävat efter att reducera användningen av kemiska tillväxtregulatorer, dels av miljöskäl men även med hänsyn till arbetsmiljö och konsumenter. Utöver förädling mot mer kompaktväxande sorter finns en verktygslåda av olika odlingstekniska möjligheter till odlarens tjänst. Reducerad bevattning, lägre luftfuktighet och temperaturprogram med lägre temperatur dagtid eller i gryningen är metoder som länge använts. Mer nytillkomna verktyg är användningen av ljuset för att retardera växterna, t.ex. genom extrem kortdag eller modifiering av ljusets spektrala sammansättning. Genom att kombinera ihop dessa olika metoder finns det idag goda möjligheter för en skicklig odlare att klara sig i princip helt utan kemiska tillväxtregulatorer.

Keywords

Prydnadsväxter; Tillväxtreglering; Växthusodling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:8
Publisher: Institutionen för biosystem och teknologi