Skip to main content
Factsheet, 2012

Växtsystematik hos nyponrosor – en utopi?

Nybom, Hilde

Keywords

Nyponros; systematik; AFLP

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:5
Publisher: Område för Växtförädling och bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/40482