Skip to main content
Factsheet, 2012

Problem med fruktsättningen på dina äppleträd?

Nybom, Hilde; Sehic, Jasna; Zborowska, Anna; Gustavsson, Larisa

Abstract

Äppleträd dignande av vacker och välsmakande frukt…. ja, detta ser nog alla framför sig när de planterar nyinköpta äppleträd. Men det finns många fallgropar. Förutom alla de vanliga problemen med olämplig jord, torka, vårfrost, otrevliga insektsangrepp och ännu otrevligare svampsjukdomar, så finns det ytterligare ett besvärande faktum. Nämligen att blommorna måste pollineras! Och detta pollen måste komma från en annan äpplesort – annars kan inte pollenslangen växa ner genom blommans pistill och utföra en befruktning (Nybom m.fl. 2007a).

Keywords

äpple; fruktsättning; självsterilitetsgener

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:6
Publisher: Område Växtförädling och bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Sehic, Jasna
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Zborowska, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology

UKÄ Subject classification

Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40483