Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Kloka gummorna hade rätt – groblad kan läka sår!

Zubair, Muhammad; Rumpunen, Kimmo; Widen, Cecilia; Nybom, Hilde

Abstract

Groblad (Plantago major) har använts som medicinalväxt i många århundraden i stora delar av världen. ’Gro’ är ett fornnordiskt ord för ’läka’ och syftar på bladens välkända läkeförmåga. I Sverige brukade forna tiders kloka gummor bandagera sår med blad av groblad. Även senare tiders distriktssjuksköterskor använde sig ibland av denna beprövade metod. Man ansåg att såren läkte både fortare och bättre om de behandlades med groblad. Ny forskning på SLU-Balsgård visar att både kloka gummor och distriktssjuksköterskor gjorde alldeles rätt. Groblad innehåller nämligen ett stort antal biologiskt aktiva substanser av betydelse för sårläkningen, och dessa positiva effekter har nu påvisats i försök med odlade celler av människa och med inducerade sår i öronen från nyslaktade grisar!

Keywords

medicinalväxt; groblad; sårläkning; polyfenoler; DNA-markörer; cellodlingsstudier

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:9
Publisher: Område Växtförädling och bioteknik