Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

När pesten kommer till fruktodlingarna

Nybom, Hilde; Gustavsson, Larisa; Sehic, Jasna

Abstract

En av de mest fruktade sjukdomarna på fruktträd är päronpest, som på engelska har det mera passande namnet ‘fire blight’. Denna sjukdom orsakas av den nordamerikanska bakterien Erwinia amylovora som attackerar - och dödar - olika medlemmar av växtfamiljen Rosaceae, rosväxter. Angreppen börjar ofta i blommorna, sprider sig snabbt ner i grenverket och kan döda ett helt fruktträd på några veckor. Sålunda tog päronpesten livet av nära en tredjedel av den amerikanska äpplegenbanken i Geneva, staten New York, i början av 2000-talet. Dessvärre emigrerade några exemplar av denna bakterie till Europa redan ett halvt århundrade tidigare. Här har sjukdomen på senare tid spridit sig från Europas sydliga och västliga delar till mera nordostliga områden. I vårt grannland Danmark har sjukdomen varit synlig av och till sedan 1968. Nyligen blev den danska pärongenbanken på Pometet i Tåstrup utanför Köpenhamn så illa angripen att man bestämde sig för att hugga ner alla träden! Kraftiga angrepp har även noterats i Baltstaterna under senare år.

Keywords

äpple; päronpest; päron; Erwinia; bakteriesjukdom; fruktodling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:11
Publisher: Område Växtförädling och bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet