Skip to main content
Factsheet, 2012

Rätt namn på päronen med hjälp av DNA-markörer

Nybom, Hilde; Sehic, Jasna; Gustavsson, Larisa

Abstract

Många länder har numera inrättat program för att samla in, bevara och karaktärisera genetiska resurser av viktiga nyttoväxter. Har de intressanta egenskaper, kan de ju komma till användning i framtiden, antingen som de är eller som föräldrar i ett korsningsprogram inom växtförädlingen. I Sverige bevarar man därför ‘mandatsorter’ av exempelvis frukt och bär, dvs sorter som uppkommit i Sverige eller som har haft en lång och viktig odlingshistoria här. Hittills har 57 olika päronsorter fått status av mandatsort. Flertalet av dessa bevaras i något av de 11 klonarkiven runt om i landet. Den största samlingen av päronsorter finns dock på Balsgård-SLU, med drygt ett 100-tal namngivna sorter varav 30 mandatsorter. För många av de äldre sorterna är ursprunget okänt, och man vet ibland inte ens vilket land de kommit från.

Keywords

päron; DNA-markör; genbank

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:18
Publisher: LTJ-fakulteten, SLU