Skip to main content
Factsheet, 2012

Rätt namn på päronen med hjälp av DNA-markörer

Nybom, Hilde; Sehic, Jasna; Gustavsson, Larisa

Abstract

Många länder har numera inrättat program för att samla in, bevara och karaktärisera genetiska resurser av viktiga nyttoväxter. Har de intressanta egenskaper, kan de ju komma till användning i framtiden, antingen som de är eller som föräldrar i ett korsningsprogram inom växtförädlingen. I Sverige bevarar man därför ‘mandatsorter’ av exempelvis frukt och bär, dvs sorter som uppkommit i Sverige eller som har haft en lång och viktig odlingshistoria här. Hittills har 57 olika päronsorter fått status av mandatsort. Flertalet av dessa bevaras i något av de 11 klonarkiven runt om i landet. Den största samlingen av päronsorter finns dock på Balsgård-SLU, med drygt ett 100-tal namngivna sorter varav 30 mandatsorter. För många av de äldre sorterna är ursprunget okänt, och man vet ibland inte ens vilket land de kommit från.

Keywords

päron; DNA-markör; genbank

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:18
Publisher: LTJ-fakulteten, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Sehic, Jasna
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology

UKÄ Subject classification

Food Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40491