Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Äppleskorv, resistensgener och resistensbrott

Nybom, Hilde

Abstract

Inte är det väl så farligt med lite äppleskorv? I min egen trädgård står ett Katjaträd, som jag missköter efter konstens alla regler. Litet och knyttigt är trädet men äpplen blir det varje år, och en del av dem har små mörkbruna eller svarta prickar. Dessa orsakas av svampsjukdomen äppleskorv, Venturia inaequalis. Äppleskorv finns överallt där äpplen odlas men gynnas speciellt av fuktigt och varmt klimat. Även om situationen är bättre i Sverige än längre söderut, så kan det bli rejäla skorvangrepp vid gynnsam väderlek.

Keywords

äpple; växtförädling; resistens

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:27
Publisher: Område Växtförädling och bioteknik - Balsgård, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/40493