Skip to main content
Factsheet, 2012

Äpplesorter från Balsgård

Nybom, Hilde

Abstract

Sverige behöver nya fruktträdssorter – redan i början på 1900-talet insåg man att de svenska fruktodlarna och hemträdgårdarna inte producerade tillräckligt mycket och att kvaliteten inte var den bästa! I regi av Sveriges pomologiska förening inrättades därför Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök år 1922, och man genomförde provodlingar som visade att sortmaterialet verkligen behövde förbättras. Detta blev ännu mer aktuellt efter de två stränga vintrarna 1939–40 och 1940–41 när 25% av landets totala fruktträdsbestånd frös bort!

Keywords

äpple; växtförädling; frukt

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:28
Publisher: Dept. of Plant Breeding and Biotechnology

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40494