Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2004

Den veterinäre livsmedelshygienikern - från patolog till risk- och faroanalytiker

Danielsson, Tham

Published in

Svensk Veterinärtidning
2004, Volume: 10, pages: 19-23

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/4058