Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

Fullfoder kan öka lönsamheten för stora lammproducenter

Helander, Carl; Arnesson, Annika; Kumm, Karl-Ivar; Nadeau, Elisabet

Published in

Svenska vallbrev
2012, number: 5, pages: 4-5