Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Näringspåverkan av fiskodling i regleringsmagasin

Markensten, Hampus; Djodjic, Faruk; Fölster, Jens; Vrede, Tobias
Markensten, Hampus (ed.)

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2012, number: 2012:20
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet