Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

Bekämpning av klöverspetsvivlar i klöverfröodlingar: Ny forskning tar hjälp av insekters kemiska doftspråk

Lankinen, Åsa; Anderbrant, Olle; Andersson, Martin; Birgersson, Göran; Larsson, Mattias; Lundin, Ola; Rundlöf, Maj; Svensson, Glenn P.

Abstract

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet har startat ett forskningsprojekt med målet att tillgodose behovet av alternativa bekämpningsmetoder för klöverspetsvivlar, som orsakar skador i klöverfröodlingar.

Published in

Svensk frötidning
2012, number: 2, pages: 32-34