Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2009

Klöverspetsvivlar i rödklöverfröodling – naturliga fiender hjälper till

Lundin, Ola

Abstract

Ett examensarbete vid Lunds Universitet visade att andelen klöverspetsvivlar som parasiteras av naturliga fiender kan vara så hög som närmare 40 procent. Parasiteringen är då av ekonomisk betydelse och påverkar sannolikt skördenivån.

Published in

Svensk frötidning
2009, number: 3, pages: 16-17

    UKÄ Subject classification

    Ecology
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/40825