Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar

Öhman, Karin; Holmström, Hampus; Nordström, Eva-Maria

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2013, number: 385
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet