Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Utvärdering av olika examinationsformer som används på institutionen för livsmedelsvetenskap

Witthöft, Cornelia; Åkerstedt, Maria; Johnsson, Lars; Frank, Jan

Published in

Pedagogiskt utvecklingsarbete
2004, number: nr 66Publisher: Pedagogiska enheten vid SLU