Skip to main content
Report, 2004

Utvärdering av olika examinationsformer som används på institutionen för livsmedelsvetenskap

Witthöft, Cornelia; Åkerstedt, Maria; Johnsson, Lars; Frank, Jan

Published in

Pedagogiskt utvecklingsarbete
2004, number: nr 66
Publisher: Pedagogiska enheten vid SLU

Authors' information

Åkerstedt, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Food Science
Witthöft, Cornelia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Food Science
Frank, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Food Science
Johnsson, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Food Science

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/4093