Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2012

Sedasjon, immobilisering og anestesi av pattedyr of fugler.

Arnemo, Jon; Ranheim, Birgit; Haga, Henning Andreas; Lervik, A; Smith, Adrian L; Söli, NE

Published in

Title: Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge til bruk i veterinærmedisinen 2012-2013
Publisher: Felleskatalogen A/S