Skip to main content
Report, 2012

Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter

Wikberg, Per-Erik

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2012, number: 383
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Wood Science
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41258