Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder : Ett samarbetsprojekt mellan Viltskadecenter, Skandinaviska björnprojektet, Udtja skogssameby och Gällivare skogssameby

Karlsson, Jens; Stoen, Ole-Gunnar; Segerström, Peter; Stokke, Rune; Persson, Lars-Thomas; Stokke, Lars-Henrik; Persson, Stig; Stokke, NilsAnders; Persson, Anders; Segerström, Einar; Rauset, Geir Rune; Kindberg, Jonas; Bischof, Richard; Sivertsen, Therese; Åhman, Birgitta; Ängsteg, Inga; Swenson, Jon E.; Skarin, Anna

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2012, number: 2012:6
ISBN: 978-91-86331-50-4
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet