Skip to main content
Report, 2012

Brunbjörnars predation på älgkalvar i Norrbottens län - rapport utarbetad på uppdrag av regeringen (L2011/1478)

Kindberg, Jonas; Stoen, Ole-Gunnar; Rauset, Geir Rune; Karlsson, Jens

Keywords

brunbjörnar; predation; älgkalvar

Published in


Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Rauset, Geir Rune
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Karlsson, Jens (Frank, Jens)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Forest Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41322