Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Brunbjörnars predation på älgkalvar i Norrbottens län - rapport utarbetad på uppdrag av regeringen (L2011/1478)

Kindberg, Jonas; Stoen, Ole-Gunnar; Rauset, Geir Rune; Karlsson, Jens

Keywords

brunbjörnar; predation; älgkalvar

Published in


Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet