Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2012

Handledning till Skötselmanual för bostadsgårdar

Persson, Bengt; Kristoffersson, Anders; Fors, Hanna; Lindgren, Therese

Abstract

Handledning till Skötselmanual för bostadsgårdar bygger på faktabladet Skötselmanual för bostadsgårdar (Gröna Fakta nr 4/2009). De båda skrifterna är framtagna för att stödja alla – även de som har begränsade kunskaper om det gröna – som på ett eller annat sätt arbetar med förvaltning av bostadsgårdar. Skötselmanualen kan fungera som ett underlag att utgå ifrån vid upprättandet av skötselbeskrivningar, oavsett om man har skötseln i egen regi eller står inför att handla upp den. Skötselmanual för bostadsgårdar har tagits med som bilaga i denna bok. Handledningen är tänkt att vara ett stöd för den som använder Skötselmanual för bostadsgårdar, och kan vara vägledande i arbetet med att strukturera skötselarbetet inom bostadsföretaget.

Published in

Stad & land (Alnarp. 1982)
2012, number: 179
Publisher: Movium