Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige

Valinger, Erik; Berg, Staffan; Lind, Torgny

Published in

Fakta. Skog
2011, number: 30
Publisher: SLU Publikationstjänst, Sveriges lantbruksuniversitet