Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Platsspecifik snabbestämning av skördebegränsande fysikaliska markegenskaper

Bölenius, Elisabeth; Stenberg, Bo; Arvidsson, Johan; Rogstrand, Gustav

Abstract

Projektets målsättning 1. Utveckla ett redskap som samtidigt gör NIR- och penetrationsmätningar on-line på olika djup i markprofilen, och att utvärdera dess potential att mäta textur, mullhalt, penetrationsmotstånd samt vattenhalt, vattenretention och ev. uttorkning 2. Relatera resultaten från snabbmätningarna och de traditionella mätningarna till variationsmönster i skörd 3. Utreda eventuella orsakssamband mellan: – mätta markegenskaper – rotdjup/vattenförhållanden – skördemönster. Allmänt kan sägas att sambanden mellan skörd och markfysikaliska parametrar var starkast vid låga skördenivåer, d.v.s. när de markfysikaliska parametrarna kan antas varit begränsande för skörden. Mätningarna visar att on-linemätning med en horisontell penetrometer är en intressant metod för att förklara skördevariationer på fältnivå, främst för att identifiera områden där markstrukturen kan vara skördebegränsande. Dock behöver detta studeras ytterligare.

Keywords

penetrometer, skördevariationer, fysikaliska egenskaper, rötter, NIR, EM38, snabbanalyser, on-line

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2012, number: 122
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lnatbruksuniversitet