Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2012

Smittspridning från lantbrukets djur till dricksvattentäkter

R Ottoson, Jakob

Published in


Publisher: Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Conference

Veterinärkongressen 2012

    UKÄ Subject classification

    Microbiology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/41413