Skip to main content
Conference paper, 2012

Smittspridning från lantbrukets djur till dricksvattentäkter

R Ottoson, Jakob

Published in


Publisher: Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Conference

Veterinärkongressen 2012

Authors' information

R Ottoson, Jakob (R Ottoson, Jakob)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biomedical Science and Veterinary Public Health

UKÄ Subject classification

Microbiology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41413