Skip to main content
Factsheet, 2012

Ekologisk sortpovning av korn och havre 2011

Dryler, Kent

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2012, number: 4
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Authors' information

Dryler, Kent
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41462