Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2013

Den europeiska landskapskonventionen: en dörr till nya sätt att planera och tolka ett kulturellt och naturligt varierat regionalt landskapsarv?

Olwig, Kenneth; Helldin, Jan Olof

Published in

Title: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006–2010/11
ISBN: 978-91-7209-669-1
Publisher: Riksantikvarieämbetet