Skip to main content
Book chapter, 2013

Regleringsmagasin - en resurs för svenskproducerad fisk

Alanärä, Anders

Published in

Formas fokuserar
2013, number: 21, pages: 287-297
Book title: Havsbruk som håller i längden
ISBN: 978-91-540-6074-0
Publisher: Formas