Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Konsumenter om klimat, mat och klimatmärkning

Ekelund Axelson, Lena; Persson, Katarina

Abstract

Intresset för hur maten framställs, vilka miljöeffekter den orsakar och varifrån den kommer är ett stort hos konsumenterna. Inte minst klimatfrågen är en miljöfråga som engagerar. En mängd olika märkningar och varumärken på marknaden försöker underlätta konsumentens val. I denna studie specialstuderas konsumenternas inställning till klimat, mat och klimatmärkning. Genom undersökningen ville vi få en bild av hur man ser på klimatfrågan och hur konsumenter försöker lösa frågan genom sina val av livsmedel. Som konsument tycker man att en klimatmärkning av livsmedel vore bra. Svenskt Sigill och KRAV är kända men har mycket att arbeta för när det gäller att kommunicera vad märkningarna står för och Carbon Footprint är tämligen okänd. Tre av fyra av de 184 konsumenterna ansåg att man bör ändra på sina matvanor för att bromsa klimatförändringen; framförallt genom att köpa mer närproducerad mat, köpa mat efter säsong och undvika att slänga mat.

Keywords

Klimatmärkning; Konsumentundersökning; Grönsaker

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:29
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet