Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2013

Värdet av kolsänkor i den europeiska klimatpolitiken

Gren, Ing-Marie; Lundblad, Mattias; Elofsson, Katarina

Published in

Ekonomisk debatt
2013, Volume: 41, number: 3, pages: 55-64