Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2012Open access

Rörflen – erfarenheter från projektet Bioenergigårdar

Palmborg, Cecilia

Abstract

Projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap var ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen Västerbotten som projektägare och partners från kommuner, jord- och skogsbruksnäringarna, energibolag och SLU. Det hade fyra delprojekt: Skog, Åker Kustland, Åker Inland samt delprojekt FoU där jag var projektledare. De tre senare delprojekten ägnade sig åt energigräset rörflen. Delprojektledarna bidade en Åkergrupp som träffades mer eller mindre regelbundet under projektets gång för att utbyta erfarenheter och planera gemensamma satsningar.

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2012, number: 1, pages: 22-23 Title: Grovfoderkonferensen 2012 : Umeå 15 februari 2012 : Sammanfattning av föredrag

Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Grovfoderkonferensen 2012

   SLU Authors

  • Palmborg, Cecilia

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/41690