Skip to main content
Book chapter, 2013

Birds, laws, and management in Sweden

Danell, Kjell; Bergström, Roger

Published in

Book title: Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek
ISBN: 978-91-7678-842-4
Publisher: Iustus förlag