Skip to main content
Conference abstract, 2011

Alternativ gödsling till rörflen

Lindvall, Eva; Palmborg, Cecilia

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2011, number: 2011:1
Book title: 14:e Regionala Jordbrukskonferensen för Norra Sverige : Umeå 16 och 17 mars 2011 : Sammanfattning av föredrag
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap Umeå, Sveriges Lantbruksuniversitet

Conference


14:e Regionala Jordbrukskonferensen för norra Sverige

  SLU Authors

  • Lindvall, Eva

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Palmborg, Cecilia

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Renewable Bioenergy Research

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/41718