Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2012

Naturliga arkiv avslöjar äldsta gruvhistorien i Gladhammar

Berg, Anna

Published in

Årsbok för Tjustbygdens kulturhistoriska förening
2012, number: 68, pages: 295-302
Title: Västerviks historia - Förhistoria och arkeologi I
ISBN: 978-91-979639-4-7
Publisher: Västerviks Museum

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/41723