Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2012

Allmogen, vargen och överheten

Myrdal, Janken

Published in

Title: Svärdet, ordet och pennan: kring människa, makt och rum i nordisk historia
ISBN: 978-952-93-0574-2
Publisher: Historiska samfundet i Åbo

    UKÄ Subject classification

    History
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/41763