Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Vägar till lönsamma och växande företag med dikobaserad nötköttsproduktion

Kumm, Karl-Ivar; Salevid, Pernilla

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2012, number: 33
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet