Skip to main content
Report, 2012

Vägar till lönsamma och växande företag med dikobaserad nötköttsproduktion

Kumm, Karl-Ivar; Salevid, Pernilla

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2012, number: 33
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Salevid, Pernilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41877