Skip to main content
Book chapter, 2013

Forskningsprojektet INCLUDE: på gränsen mellan landskapets ekologiska, kulturella och sociala värden

Antonson, Hans; Blicharska, Malgorzata; Göransson, Görgen; Helldin, Jan Olof; Henningsson, Marianne

Published in

Book title: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006–2010/11
ISBN: 978-91-7209-670-7
Publisher: Riksantikvarieämbetet

Authors' information

Antonson, Hans
Blicharska, Malgorzata
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Göransson, Görgen
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Henningsson, Marianne
Linnaeus University

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41894