Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2013

Forskningsprojektet INCLUDE: på gränsen mellan landskapets ekologiska, kulturella och sociala värden

Antonson, Hans; Blicharska, Malgorzata; Göransson, Görgen; Helldin, Jan Olof; Henningsson, Marianne

Published in

Title: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006–2010/11
ISBN: 978-91-7209-670-7
Publisher: Riksantikvarieämbetet