Skip to main content
Magazine article, 2009

Individmärkning av sädgäss i Norr- och Västerbotten - eller hur man får folk att slita ut sig på en geggig åker mitt i natten?

De Jong, Adriaan

Published in

Fåglar i Norrbotten
2009, volume: 28, number: 4, pages: 131-134
Publisher: Norrbottens ornitologiska förening

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Behavioral Sciences Biology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41932