Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Frukt- och grönsaksansvariga om svenska tomater

Tjärnemo, Helene

Abstract

I Tillväxt Trädgård-projektet ”Tomat med smak – sortutveckling och marknadsanpassning” har fruktoch grönsaksansvariga i tjugo butiker fått dela med sig av sina erfarenheter av kvaliteten på svenska vanliga runda lösviktstomater samt berätta om hanteringen av tomater från lastkajen till tomatdisken. Målet med projektet var att ta fram underlag för odlarnas beslut om framtida sortutveckling och marknadsanpassning. Resultat av projektets konsumentundersökning har redovisats i tidigare faktablad (Fernqvist m fl. 2011). Att ta del av de erfarenheter och synpunkter som finns i detaljistledet utgjorde således viktig input till detta större projekt. I detta faktablad ges en sammanfattning av intervjuerna med representanter i butiksledet.

Keywords

frukt- och grönsaksansvarig; tomater; svenska

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:38
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Område Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/41976