Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Nationell kalkeffektuppföljning 2010-2011 : Uppföljning av första årets provtagning av kalkade sjöar och vattendrag med referenser

Fölster, Jens; Djursäter, Robin
Fölster, Jens (ed.)

Published in


Publisher: Institutionen för vatten och miljö