Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

Skogsjärvarna på frammarsch: Forskarna beskriver järvens spridning i Sverige till skogsmarkerna

Aronsson, Malin; Persson, Jens

Keywords

Järv, wolverine

Published in

Våra rovdjur
2012, Volume: 29, number: 2, pages: 4-7