Skip to main content
Book chapter, 2012

Hur en gemensam resurs kan förvaltas av användare med olika inriktning - exemplet markanvändning för skogsbruk och rennäring i norra Sverige

Widmark, Camilla

Published in

Skrifter Från Centrum För Samisk Forskning
2012, number: 17, pages: 80-102
Book title: Långa perspektiv - Samisk forskning & traditionell kunskap
ISBN: 978-91-7459-497-3
Publisher: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  Economics
  Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)
  Economic History

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/42166