Skip to main content
Magazine article, 2012

Vallskördeteknikens och tillstasmedlens betydelse för ensilagets kvalitet

Hallin, O.; Nadeau, Elisabet

Published in

Tidning för Hushållningssällskapen i Jönköping, Västra Götaland och Värmland
2012, number: 3, pages: 4-5

Authors' information

Hallin, O.
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/42208