Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

Vallskördeteknikens och tillstasmedlens betydelse för ensilagets kvalitet

Hallin, O.; Nadeau, Elisabet

Published in

Tidning för Hushållningssällskapen i Jönköping, Västra Götaland och Värmland
2012, number: 3, pages: 4-5