Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Suspenderat material – transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar

Hellgren, Stefan; Futter, Martyn; Brandt, Maja; Djodjic, Faruk

Published in

Rapportserie SMED
2012, number: 102
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut