Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Kalibrering och validering av jordbruksläckagekoefficienter och beräkning av retention i små sjölösa områden

Orback, Caroline; Wallin, Mats; Blombäck, Karin; Johnsson, Holger; Kyllmar, Katarina; Djodjic, Faruk

Published in

Rapportserie SMED
2010, number: 2010:43
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut