Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Förbättrad beräkningsmetodik för retention av fosfor från enskilda avlopp

Olshammar, Mikael; Persson, Tony; Oneill, Courtney; Djodjic, Faruk
Djodjic, Faruk (ed.)

Published in

Rapportserie SMED
2009, number: 28:2009
Publisher: SMHI