Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

Provodling och genbank - det fortsatta arbetet inom POM

Oskarsson, Linnea

Keywords

Programmet för odlad mångfald, inventering, bevarandearbete, trädgårdsväxter, genbank, Grönt kulturarv

Published in

Trädgård norr
2012, number: 5, pages: 30-31

   SLU Authors

  • Oskarsson, Linnea

   • Programmet för odlad mångfald, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/42305