Skip to main content
Report, 2013

Sortval i ekologisk odling 2013

Larsson, Staffan; Hagman, Jannie

Abstract

Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis under perioden 2008-2012. Resultaten är kommenterade med hänsyn till områden, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är gjorda med den konventionella sortprovningen.

Keywords

sorter i ekologisk odling

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2013, number: 16
Publisher: Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences: Dept. of Crop Production Ecology

Authors' information

Larsson, Staffan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Hagman, Jannie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/42311