Skip to main content
Factsheet, 2012

Utvärdering av prototyper för vertikala odlingssystem

Alsanius, Beatrix; Ljungquist, Johan; Strömblad, Rickard; Olenmark, Mikael; Eriksson, Thomas
Alsanius, Beatrix (ed.)

Keywords

hydroponiska odlingssystem, sallad, slutna system, stadsodling, växthus

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2
Publisher: SLU, LTJ-fakulteten

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/42353