Skip to main content
Factsheet, 2012

Utvärdering av prototyper för vertikala odlingssystem

Alsanius, Beatrix; Ljungquist, Johan; Strömblad, Rickard; Olenmark, Mikael; Eriksson, Thomas;

Keywords

hydroponiska odlingssystem, sallad, slutna system, stadsodling, växthus

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2012, number: 2
Publisher: SLU, LTJ-fakulteten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Ljungquist, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Strömblad, Rickard
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Olenmark, Mikael
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Eriksson, Thomas
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/42353